Bestyrelsen

ITALIENSK FORUM

På bestyrelsesmøde i rejseforeningen Italiensk Forum 12. april 2015 har bestyrelsen konstitueret sig efter generalforsamlingen i marts.

På bestyrelsesmøde 4. august er bestyrelsens sammensætning ændret, sådan at den nu ser således ud:

Bestyrelsen for foreningen frem til næste generalforsamling i februar 2016 ser herefter således ud:.

Niels Bertelsen - formand: info@italienskforum.dk Tlf. 24625331

Ingrid Larsson - næstformand: mail@ingridlarsson.dk Tlf. 22314613

Lone Steffensen - kasserer: lonesteff@live.dk  Tlf. 30576579

Helle Lass - informations- og idékonsulent: helle.lass@live.dk Tlf. 29280230

Peder Musse - informations- og idékonsulent: pedermusse@gmail.com Tlf. 21212398

Hanne Bach - sekretær : hannebach@fhjorth.dk   Tlf. 30231329 

 

Suppleanter: 

1. suppleant: Irene Schjerling

2. suppleant: Hanne Christensen

------------------------------

Kirsten Holm - intern revisor

Gurli Arensdorf Møller - revisorsuppleant

 

 

print