Firenze og Medicivillaerne- september 2020

Gozzoli: De tre vise mænd (Palazzo Medici Riccardi)
                                                                         
Billedresultat for arma dei medici I Mediciernes fodspor  
 
 
Renæssancekulturen blomstrede i Firenze i 1400-tallet efter at Medicifamilien var kommet til magten.
På det tidspunkt var Firenze en bystat, hvis magtområde ikke begrænsede sig til Firenze og dens opland, men til en stor del af det, som senere er blevet betegnet som Toscana, herunder bl.a. Pistoia, Prato, Pisa, Arezzo og Cortona.
For at markere sin magt og rigdom lod familien opføre en række slotte og herregårde, i Italien kaldet villaer, i hele sit magtområde. 
For at forstå denne berømte families baggrund, dens økonomiske og politiske succes og dens rolle i renæssancekulturens udvikling vil vi have udbytte af at følge i dens fodspor fra de elegante palæer og andre markante bygninger i Firenze ud til deres besiddelser på landet.
Medicierne var på nær en snes år ved magten i godt 300 år, fra 1434 til 1737. Familien var allerede i middelalderen kendt som industriherrer og bankierer, men først fra omkring 1400 markerede den sig blandt de ledende patricierfamilier som en af de få italienske renæssancefamilier, der gjorde karriere som pengemænd og ikke som condottièri.
Florentinernes rigdom, der grundlagdes i senmiddelalderen, skyldtes ulden; man kendte hemmeligheder for spinding og vævning, men særlig for farvning af klæde, som fik købmænd fra hele Europa til at handle med Firenze og betale i guld. Med pengene skabte man banker, og lånte dem ud til fyrster, paver og byer, og rigere og rigere blev man. Og for at markere sin magt og rigdom byggede man, først af alt offentlige bygninger. Inden for tyve år lagdes grunden til værker som Santa Maria Novella (1278), Santa Croce (1294), domkirken (1296) og rådhuset (1298), som alle dog først færdigbyggedes og forskønnedes til det udseende, de stort set har bevaret op til i dag i den efterfølgende renæssanceperiode.
 
Den første Medici, der indskrev sig i historiebøgerne, var Giovanni di Bicci de' Medici (1360-1429) som grundlagde familiens bankvirksomhed. I modsætning til de gamle adelige slægter valgte han at repræsentere il popolo minuto, håndværkerne og de lavere sociale lag. Med gennemførelsen af en formueskat skabte han sig en diskret, men stor politisk karriere, der gjorde ham til Firenzes førstemand.
Giovanni di Biccis søn Cosimo Medici (den ældre) overtog i 1434 faderens rolle og sikrede familien både økonomisk og politisk. Hans søn Piero il Gottoso (1416-69) døde efter kun to år som ledende politiker, og hans søn Lorenzo il Magnifico (den prægtige) overtog rollen som byherre.
Under Lorenzo nåede Medicifamilien magtens tinde,  både økonomisk, politisk og kulturelt, og Firenze blev i Lorenzos tid et kulturelt centrum for Italien og Europa.
 

Lorenzo il Magnificos efterfølges af sin søn Piero den uheldige. Tilnavnet fik han da, da Karl VIII's kæmpemæssige hær truede med at indtage og plyndre Firenze i 1494. Piero indgik en ydmygende fredsaftale, om at betale en kæmpeerstatning samt overgive Pisa og flere andre byer til Karl VIII's franske hære. Herefter bliver Piero og Medicierne drevet i landsforvisning i de følgende atten år, og et nyt styre med den fanatiske domenikanermunk, en svoren modstander af Mediciernes verdsliggørelse af Firenze, som uformel leder tog magten.

Savonarola blev imidlertid i 1498 med pave Aleksander VI's billigelse fanget, torteret og brændt på bålet i 1498, hvorefter byen stod tilbage med sit fransk støttet republikanske styre og angsten for Mediciernes tilbagekomst.

 

Billedresultat for piero il gottoso Billedresultat for lorenzo magnifico

Giovanni di Bicci   Cosimo den ældre            Piero den gigtsvage       Lorenzo den prægtige      Piero den uheldige

 

Da den franske hær måtte trække sig ud af Italien i 1512, bragte pavestatens kardinal Giovanni de'Medici og spanske tropper republikken til fald, og Lorenzo il Magnificos tredje søn Giuliano blev leder af byen. Året efter i 1513 blev Giovanni valgt til pave under navnet Leo X. Byrepublikken nåede aldrig samme storhed som før Savonarola og atten års kaos. Giuliano giftede sig med en søster til den franske konge Frans 1.'s mor, hvilket gav ham titlen hertug af Nemours. Dette knyttede de første nære forbindelser mellem Medicierne og det franske monarki.

I forbindelse med pave Clemens 7.s og kejser Karl 5.s indbyrdes strid og den for paven ydmygende plyndring af Rom, Sacco di Roma i 1527, benyttede Firenze lejligheden til atter at fordrive slægten, men da kejser og pave på ny blev forsonet, vendte familien efter en lang belejring af Firenze med kejserlig hjælp tilbage i 1530, og i 1532 blev Firenze ophøjet til et arveligt hertugdømme for familien Medici, fra 1569 storhertugdømmet Toscana.

Den første hertug, Alessandro (1510-37), der nedstammede fra Cosimo, byggede og bemandede fæstningen Fortezza da Basso nord for byen, men omkom snart i voldsomme og blodige interne familiestridigheder, der førte til, at en efterkommer af Giovanni di Bicci, Cosimo 1. de' Medici i 1537 blev hertug. Endnu et par dygtige storhertuger, Francesco 1., (1541-87) og  Ferdinando fortsatte i Cosimo 1.s fodspor og knyttede bl.a. ved en aktiv ægteskabs- og alliancepolitik Medicislægten til andre store europæiske dynastier. Således var Katarina Medici og Maria Medici gift med hhv. Henrik 2. og Henrik 4. af Frankrig. I 1600-t. blev Toscanas politiske og økonomiske rolle stærkt reduceret, og da Medicis mandslinje uddøde i 1737, og kvindelinjen i 1743, fortsatte medlemmer af Lorraine-familen (Lothringen) som hertuger.

Selvom de sidste fire generationer af Medicislægten politisk og økonomisk var svage, var de dog alle præget af den gamle slægts interesse for kunst og kultur, og den sidste kvindelige arving, Anna Maria Louisa (1667-1743), skænkede hele familiens kunstneriske arv til byen Firenze

Humanismen og renæssancen
Hvad ligger der i begreberne humanisme og renæssance?
Det var to kulturelle strømninger, der flyttede det tidligere fokus på grupper og organisationer til fokus på individet; fra statsmagt og kirkeautoritet til principper om menneskeret.
Humanismen hedder, som den gør, fordi den sætter mennesket – latin: homo – i centrum. Kirkens fokus var ikke rettet mod respekten for det enkelte menneske eller individets mulighed for personlig udvikling og frihed i denne verden. Kirken fokuserede på den himmelske frelse. Humanismen insisterer på alle menneskers ligeværd, og at det enkelte menneske har værdi i sig selv.
”Renæssance” betyder genfødsel og refererer til, at den filosofiske rigdom og kunst fra antikken blev genfødt, efter at den havde været glemt eller ligefrem undertrykt i Middelalderen.
Renæssancen opstod i de nord-italienske bystater i 1300-tallet. Fra en spæd begyndelse vokser den til at blive den dominerende kulturform i Italien i 1400-tallet. Italienerne mener, at den klassiske ånd og skønhed blev knust under barbarerne (germanerne og goterne i det 3., 4. og 5. århundrede).
Betegnelsen renæssance ("rinascità") anvendes første gang i maleren Giorgio Vasaris (1511-1574) kunstnerbiografi (1550).
Denne ændring, som omfatter kunsten og arkitekturen, slår først igennem i de toscanske handelsbyer, Firenze, Siena, Venedig, Genova og Pisa i løbet af 1300 og 1400-tallet.
Norditalien er både industrielt og handelsmæssigt førende i Europa. Dristige handelsfolk fra Venedig, Pisa og Firenze opererer i hele den kendte verden fra Spanien og Portugal i vest til Sortehavet i øst. De er således fortrolige med at forhandle med grækere, arabere, egypter, jøder, persere, indere og kinesere. Kendskab til andre kulturer og religioner har medført en åbenhed og tolerance, som ikke kendes i den øvrige del af Europa.
 
I 1439 afholdes kirkemøde i Firenze i et forsøg på at forene den østlige og vestlige kristendom. Dette medfører en sand invasion af lærde prælater, som er velbevandrede i græsk litteratur og kultur. Mange af dem forelæser i Firenze om græsk kunst, kultur, filosofi og litteratur, og byens elite lytter begejstret. Nogle af forelæserne føler sig så godt modtaget, at de vælger at blive i Firenze.
 
Kunstnerne opdager, hvorledes man kan tegne/male i tre dimensioner, og opdager perspektivet. Dette bringer nyt liv til deres værker. Kunstnerne bryder ud af den hidtidige tradition med alene at frembringe religiøse værker og begynder at interessere sig for natur og videnskab. Eksempler på kunstnere af denne tid er Botticelli, Michelangelo, Leonardo, Raphael, Donatello og Ghiberti, som vi alle kommer til at møde på de følgende sider.
 
Arkitekterne opfører bygningsværker, som er større og mere storslåede end tidligere. Med inspiration fra den klassiske fortid indføres nye regler for proportioner og perspektiv. I Firenze opføres prægtige paladser og kirker. Filippo Brunelleschi bygger på katedralen i Firenze den største kuppel, verden har set.
 
Videnskaben blomstrer. Leonardo da Vinci foretager banebrydende studier af den menneskelige anatomi, og Galileo Galilei rokker ved den katolske kirkes fundament ved sin erklæring om, at jorden bevæger sig rundt om solen.
 
Med opdagelse af trykkekunsten kan nye ideer spredes hurtigere og længere end før, hvilket især kommer den voksende middelklasse til gode. Giorgio Vasari udarbejder sin kunstnerbiografi og fungerer som PR-mand for Medici familien. Machiavelli, realpolitikkens første spindoktor, skriver en manual om ledelse, "Fyrsten", hvori han beskriver et samfund, hvor målet altid retfærdiggør midlet.
 
I en ny verden med kommunikation og debat kommer den katolske kirke under stort pres for sin korruption og dekadence. Den tyske munk, Martin Luther publicerer sine kætteriske tanker for hele verden (Europa) og baner dermed vejen for en revolution (reformation), som deler den kristne verden.

Finansiering af den store produktion og handel blev varetaget af firs bankierfamilier. De betydeligste var Bardi, Peruzzi, Pitti og Medici. Så store var disse banker, at de undertiden blev bedt om at finansiere krige mellem stater. I 1345 gik en bank fallit efter at have lånt den engelske konge Edward III 1.365.000 floriner til at føre krig for.

Medici-familien blev den mest magtfulde og indflydelsesrige familie i Firenze i renæssancen. Familiens rigdom stammede fra tekstilhandel, men senere bankvirksomhed medførte, at familien i 1400-tallet blev den rigeste i hele Europa.

Medicivillaerne
Det var ikke kun i Firenze, at der blev skabt stor kunst og arkitektur takket være Medicifamiliens mæcenat. Også større og mindre byer og landdistrikter indenfor mediciernes magtområde nød godt af familiens umættelige byggelyst. Der opførtes således en række herregårde - på italiensk kaldet villaer, hvoraf 14 står tilbage. De er tegnet af tidens betydeligste arkitekter, bl.a. Michelozzo, Giuliano da Sangallo og Buontalenti.

De tidlige medicier havde hver sin villa som sommerresidens, mens de senere flyttede fra den ene til den anden, og anvendte villaerne til rekreation, repræsentation og jagt.

De er optaget på UNESCOs verdensarvsliste med den begrundelse, at "de bærer vidnesbyrd om en  gennemgribende ændring af byggeskikken for landejendomme og deres tilpasning til det omkringliggende landskab".

For at give deltagerne en bedre forståelse for renæssancens verdensbillede, der byggede på harmoni, enkelthed, regelmæssighed og balance har vi valgt at foretage udflugter til nogle af de vigtigste villaer på denne tur.

 

Dagsprogram                                        Se detaljeret program

Tirsdag 1. september

07.45 Sidste mødetid i Kastrup lufthavn
08.45 Afgang med Lufthansafly 
10.20 Ankomst München
11.20 Afgang med Air Dolomiti fly
12.30 Ankomst Firenze lufthavn
(Der serveres let måltid inkl. drikkevarer på begge fly - også på hjemrejsen)
 
Transfer til Firenze centrum
Indkvartering på Hotel Paris 
 
16.00 Kort byvandring til domkirken, baptisteriet (dåbskapellet), Piazza della signoria og Palazzo Vecchio, Uffizierne og Ponte Vecchio.
Domkirken i dens nuværende udformning stammer tilbage fra slutningen af 1200-taller, og blev bygget efter tegninger af arkitekten Arnolfo di Cambio. Den fantastiske kuppel, tegnet af Filippo Brunelleschi stod færdig i 1472. Denne er sammen med Ghibertis bronzedøre, Paradisporten, blandt den florentinske renæssances betydeligste værker.
Piazza della Signoria, Firenzes rådhusplads, domineres af Palazzo Vecchio, hvorfra byen er blevet styret lige siden slutningen af 1200-tallet.
Vi går forbi Uffizierne, oprindelig Mediciernes kontorer, men som siden er kommet til at huse familiens enorme og meget værdifulde kunstsamling.
Vi fortsætter ned til Arno-floden og byens ikoniske bro, Ponte Vecchio, hvor vi afslutter denne første byvandring.
 
20.00 Middag på restaurant nær hotellet
 
Onsdag 2. september
09.30-13.00  Byvandring til kirkerne Santa Maria Novella og Santa Croce og en række  renæssancepalæer.
Domenikanernes kirke Santa Maria Novella og franciskanernes Santa Croce minder på mange måder om hinanden. De er begge fra sidste halvdel af 1200-tallet og kirkerummene er i gotisk stil. Santa Maria Novellas facade er skabt i midten af 1400-tallet af Leon Battista Alberti i den nye renæssancestil.
Kirkerummet her virker enormt på grund af det sparsomme inventar.
Der er en del spændende freskomalerier, og vi skal især opholde os ved Massaccios Treenighedsfresko, der introducerer noget helt nyt i billedkunsten, linearperspektivet.
Santa Croce har ud over sine mange freskomalerier en mængde billedhuggerarbejder, fortrinsvis mausolæer, idet kirken siden sin opførelse har været gravkirke for mange af byens berømte mænd.
 
Frokost på restaurant i centrum
 
15.00 Besøg på Uffizierne
Vi har en guidet rundvisning på Uffizierne og begrænser os til nogle af de vigtigste værker af italienske renæssancekunstnere såsom Piero della Francesca, Filippo Lippi, Botticelli, Leonardo da Vinci og Michelangelo.
Middag på egen hånd
 
Torsdag 3. september
09.30-13.00 Byvandring til San Marco klostret, Hittebarnshospitalet, Palazzo Medici Riccardi, kirken San Lorenzo og Medici-kapellerne.
San Marco, domenikanernes kloster, blev opført med tilskud fra Cosimo den ældre efter tegninger af Michelozzo. Her var den fanatiske Savanarola, som i en periode, indtil hans henrettelse, styrede byen, prior.
Vi skal her især studere Beato Angelicos altertavler i klostrets museum og hans freskoer i munkecellerne.
Hittebarnshospitalet af Brunelleschi ligger sammen med kirken Santissima Annunziata på pladsen af samme navn, en af Firenzes smukkeste renæssancepladser.
Vi skal endvidere studere Mediciernes palæ i centrum og Brunelleschis smukke og harmoniske renæssancekirke San Lorenzo og endelig Medicikapellerne, berømt for Michelangelos berømte gravmæler for medlemmer af Medici-familien.
 
Frokost på restaurant i centrum
 
Eftermiddag og aften til fri disposition
 
Fredag 4. september
09.30-13.00  Byvandring til Oltrarno
Vi går over broen Ponte Vecchio til den anden side af Arno - Oltrarno - til Palazzo Pitti. Medicierne erhvervede denne bygning, efter at den konkurrerende købmandsfamilie var gået fallit på grund af det  prestigefyldte byggeri. Paladset blev residens for mange af Medici-familiens overhoveder, og var også en kort periode kongeslot. Vi besøger ikke paladset, men det anbefales at besøge det på egen hånd på grund af dets rige kunstsamling. Boboliparken bagved er også etbesøg værd.
Vi besøger derimod kirken Santa Maria del Carmine og Brancacci kapellet med ungrenæssancemalerne Masaccios og Masolino da Panicales revolutionerende freskomalerier og arkitekten Brunelleschis kirke Santo Spirito, hvor han mest konsekvent har kunnet udfolde sine ideer.
 
Frokost på egen hånd
 
20.00 Middag på restaurant 
 
Lørdag 5. september
09.30 Vi forlader Firenze og kører mod vores næste indkvarteringssted i Figline Valdano, men først besøger vi San Giovanni Valdarno.
Vi går en tur rundt i denne "renæssanceby" fra før renæssancen (arkitekt Arnolfo di Cambio) og kommer bl.a. forbi maleren Masaccios hus og besøger kunstmuseet La Basilica med værker af bl.a Beato Angelico.
Der er marked  i byen.
Frokost på egen hånd i San Giovanni Valdano.
Derefter køres til vores hotel Villa Casagrande i Figline
Indkvartering
16.00 Kort orienterende byvandring i Figline
20.00 Middag på hotellet.
 
Søndag 6. september
10.00 Heldagsudflugt til Medicivillaer
Vi kører først til villaen La Ferdinanda i Carmignano og landsbyen ovenfor.
Villaen er tegnet af arkitekten Buontalenti.
Den er tænkt som jagtvilla og opført af storfyrst Ferdinand. Den kaldes også villaen med de 100 skorstene på grund af de mange skorstenspiber, der skyder op fra taget.
Derefter kører vi til klostret San Michele, der især er berømt for maleriet af den manieristiske maler Pontormo, Besøgelsen.
Vi kører derfra til Medicivillaen i Poggio a Caiano.
Den blev bygget til Lorenzo il Magnifico (den prægtige) og tegnet af Giuliano da Sangallo i 1479.
Vi besøger endvidere godset Tenuta di Capezzana, hvor vi har en smagning af vine og olivenolie og en let frokost
Middag og aften til fri disposition i Figline
 
Mandag 7. september
10.00 Heldagsudflugt med bus, om formiddagen til Villa Petraia og Villa Medicea di Castello i Sesto Fiorentino.
Villa Petraia var en af Mediciernes og den efterfølgende Lorraine-families foretrukne landejendomme, og efter Italiens samling blev villaen anvendt som sommerresidens af den italienske kongefamile.
I Castello vil vi fokusere på Medicivillaens have, som i de senere år er blevet genskabt, så den har fået sit oprindelige udseende fra 1500-tallet.
Frokost på egen hånd
Om eftermiddagen køres til Medicivillaen i Cerreto Guidi, der blev bygget af Cosimo I som jagtresidens.
 
Afsluttende middag på Villa Casagrande
 
Tirsdag 8. september
Formiddag til fri disposition
13.30 Transfer til lufthavnen 
16.55 Flyafgang
Der flyves via München med Air Dolomiti og Lufthansa med ankomst
Kastrup 21.35                                                                                       
 
Se detaljeret program
 
Rejselederen
Rejselederen Louise Haugaard er dansk, men er opvokset i Firenze og Figline, hvor hendes forældre har en landejendom med B&B. Louise har studeret Business og tourist service på universitetet i Firenze og er autoriseret guide i Toscana. 
 
Adgang til museer, kirker og andre seværdigheder
Da der skal betales entré mange af de steder, vi skal besøge, og da prisen er den samme uanset om man er pensionist eller ej, har Italiensk forum valgt at inkludere entreerne til de seværdigheder, vi skal besøge på udflugterne i rejsens pris, også fordi man derfor undgår at skulle stå i kø.
Selv om vi har forholdsvis lang tid i Firenze, så vil vi ikke kunne nå at se alt hvad byen har at byde på,  og det vil nok for mange være for omfattende med rundvisninger hele dagen.
Men skulle der være museer, kirker eller andre seværdigheder, du gerne vil se på egen hånd, så vil der være en god idé at bestille billet og tid i forvejen på nettet. Italiensk forum kan evntuelt hjælpe dig med dette. Vi tænker her bl.a. på Palazzo Pitti og Akademiet.

Hotellerne

Hotel Paris - 3 stjernet***sup.
Hotel Paris ligger i hjertet af Firenze, kun 5 minutters gang fra Santa Maria Novella og domkirken. Det er indrettet i palæ fra 1700-tallet med mange originale detaljer.  Der er hall, morgenmadsrestaurant, terrasse og 67 værelser med individuelt møblement. Der er er minibar og fladskærms-tv og med gratis Wi-Fi kan man altid komme på nettet. Værelserne har privat badeværelse med gratis toiletartikler og bidet. Faciliteter inkluderer pengeskab og skrivebord. Rengøring udføres dagligt. 

 

Hotel Villa Casagrande - 4 stjernet****
Hotel Villa Casagrande drives af Serristori-familien og ligger i en historisk villa fra 1300-tallet i gåafstand  til centrum af Figline Valdarno.
Villaen var et yndet opholdssted for mange af Medicifamilens medlemmer.
Villaen er totalrenoveret og har en dejlig have og 2 pools, en udendørs og en indendørs. Der er også et wellness-center, der kan benyttes mod et tillægsgebyr.
Villa Casagrande har 60 individuelt indrettede værelser med moderne bekvemmeligheder, men med mange originale  detaljer. Alle har eget bad, fladskærms satellit-TV og gratis wifi. Der er daglig rengøring. 
Hotel Villa Casagrande har 2 restauranter, hvor der serveres retter fra det traditionelle toscanske køkken. Ejerne producerer vin og olivenolie, og der kan arrangeres vinsmagning i hotellets vinkælder.

Priser pr. person  Indkvartering med halvpension

Pris kr. 9.695,- i dobbeltværelse basic i Firenze og dobbeltværelse classic i Figline

Tillæg kr. 45,-  i dobbeltværelse classic begge steder

Tillæg kr. 1.265,- i enkeltværelse i Firenze og dobbeltværelse som enkeltværelse i Figline

Tillæg kr. 1.700,- i enkeltværelse superior (dobbetvær. som enkeltvær.) begge steder

Prisen inkluderer:

  • Flyrejse København – München – Firenze t/r med Lufthansa/Air Dolmiti
  • Skatter og afgifter pr. december 2019
  • 7 overnatninger i delt dobbeltværelse inkl. halvpension - 2 frokoster og 2 middage på restaurant i Firenze, 2 middage på hotellet i Figline, en vinsmagning og let frokost på vingård
  • Egen bus til transfers fra og til lufthavn og de i programmet nævnte udflugter
  • Alle entreer til de nævnte kirker, palæer, villaer og museer, som indgår i udflugtsprogrammet
  • Dansk rejseleder fra ankomst til afrejse
  • Moms
  • Bidrag til rejsegarantifonden
Ikke inkluderet:
  • Turistskat: 4,5 € pr. person/nat
  • Drikkepenge

 

Udover ovenstående pris skal deltagerne betale kr. 200,- pr. person i kontingent til Italiensk Forum, hvis man ikke allerede er medlem i 2020

Billetter, rejseprogram m.m. sendes til deltagerne pr. mail

  NB´er:

 -        Deltagerantal:  max 24 personer

 -        Tilmeldingsfrist 1. maj 2020, men det anbefales at tilmelde sig tidligt, ikke mindst hvis man              ønsker enkeltværelse, som i reglen bliver hurtigt udsolgt.

REJSEBESTEMMELSER

Bestilling og betaling

Du kan bestille din rejse ved at sende en e-mail til info@italienskforum.dk

Husk at angive alle deltageres navne præcis som de er anført i deres pas. Foreningens tekniske arrangør AlfA Travel A/S sender bekræftelse med indbetalingskort. Depositum er kr. 1.700,- pr. deltager og beløbet skal indbetales senest den dato, som er anført på girokortet. Restbeløbets forfaldsdato fremgår af bekræftelsen samt girokort. Det er også muligt at overføre betaling via homebanking til AlfA Travel A/S konto (reg.nr. 7670) 5586065. Husk ved bankoverførsel at anføre bookingnummer. Overholdes de anførte betalingsfrister ikke, forbeholder AlfA Travel A/S forbeholder sig retten til at annullere rejsen uden varsel, hvis det skulle blive nødvendigt

Priser

Priserne er pr. person, med mindre andet er nævnt i rejsebeskrivelsen.

Afbestillingsforsikring

Vi anbefaler at der tegnes en afbestillingsforsikring.

Forsikringen kan tegnes hos AlfA Travel A/S, og dækker afbestilling før afrejse i tilfælde af akut opstået sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald hos den rejsende selv eller dennes familie samt andre forhold jf. forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler, at betingelserne læses grundigt igennem.

En afbestillingsforsikring, der dækker den enkelte rejse, koster 6% af rejsens grundprisen (inkl. evt. enkeltværelsestillæg). For de fleste af de udbudte rejser, kan det betale sig at tegne en kombineret årsafbestillings- samt årsrejseforsikring, der gælder i 1 år fra tegningsdatoen. Priserne skal tillægges 1,1% i skadesafgift til staten. Ønskes forsikringen så oplys venligst CPR-nummer ved bestillingen.

Afbestillingsregler

Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse er depositum fortabt.

Ved afbestilling mindre end 61 dage, men mere end 14 dage før afrejse er udover depositum 50% af rejsens pris fortabt.

Ved afbestilling mindre end 15 dage før afrejse er rejsens totale pris fortabt.

Hoteller og værelser

På hjemmesiden fremgår beskrivelsen af hotellerne. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at enkeltværelser ofte er små og ikke af samme standard som dobbeltværelser. Ved tresengsværelser er det oftest dobbeltværelser med opredning. Specielle ønsker om værelser vil så vidt muligt blive imødekommet, men det er altid uden garanti.

Prisændringer

Der tages forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse der skyldes: ændrede transportpriser, nye skatter og afgifter, ændrede valutakurser. I tilfælde af prisændringer informerer AlfA Travel A/S hurtigst muligt. Prisændringer afledt af ovenstående berettiger ikke at afbestille rejsen. AlfA Travel A/S er ikke berettiget til at ændre prisen, når slutbeløbet er indbetalt, med mindre prisændringen skyldes kundens egne forhold.

AlfA Travel A/S ansvar

AlfA Travel A/S er ansvarlig for at de i bekræftelsen / fakturaen indgåede aftaler overholdes. Opstår der mangler undervejs eller på rejsemålet, skal kunden underrette AlfA Travel A/S, således at AlfA Travel A/S får mulighed for at afhjælpe manglen inden for rimelig tid. Såfremt AlfA Travel A/S kan afhjælpe en mangel inden for rimelig tid, har kunden ikke krav på erstatning. Såfremt en mangel først meddeles AlfA Travel A/S efter hjemkomst, fortabes retten til at gøre indsigelse.

Krav om erstatning fordrer, at kunden har skriftlig dokumentation for, at der er gjort opmærksom på mangler hos hotel eller transportør.

En evt. reklamation skal være AlfA Travel A/S i hænde senest 14 dage efter hjemkomsten. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelse.

Ansvarsbegrænsninger

AlfA Travel A/S ansvar for person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner, som bl.a. international flytransport – begrænset i henhold til Warszawa-konventionen. Internationale togtransporter – DOTF/CIF konventionen. Internationale skibstransporter – Athen konventionen

Bagage

Det er kundens ansvar at være forsikret i tilfælde af tyveri, mistet eller beskadigetbagage. Desuden påhviler det den enkelte deltager at sikre sin egen bagage ved transfer og bus- eller togskifte

Rejseforsikring

Det påhviler deltagerne selv at være tilstrækkeligt forsikringsdækket til lægebehandling, tandlæge, sygehusophold og evt. tilkaldelse/sygeledsagelse og hjemtransport.

Vi anbefaler at der tegnes rejseforsikring – dette er vigtigere end nogensinde, idet rejsesygeforsikringen på det gule sygesikringskort er afskaffet for udenlandsrejser. Som tidligere er du heller ikke dækket for evt. hjemtransport. Det blå EU-sygesikringskort afløser det gule, men med det blå kort sidestilles du med borgerne i pågældende land du rejser til. Ved rejser til lande uden for EU/EØS området, gælder det blå EU-sygesikringskort ikke. Det betyder at rejsende til fx Tyrkiet skal sørge for at tegne en privat rejseforsikring.

Glemte sager

Der vil blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- pr. sag samt udgift til porto.

 

 

 

print