rejsebestemmelser

italiensk forum

 
REJSEBESTEMMELSER
 
Italiensk Forum
For at deltage i rejse med Italiensk Forum er det en forudsætning at alle deltagere er medlem af foreningen. Kontingentet er kr. 175,- pr. person og er gyldig i det år rejsen foretages i.
Bestilling og betaling
Du kan bestille din rejse ved at sende en email til italiensk@forum.dk
Husk at angive alle deltageres navne præcis som de er anført i deres pas. Hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig på vores hjemmeside kan du rekvirere en tilmeldingsformular hos Italiensk Forum.
Foreningens tekniske arrangør Alfa Travel A/S sender bekræftelse med indbetalingskort. Depositum er kr. 1000,- pr. deltager. Hertil lægges kontingent til foreningen på kr. 175,- hvis ikke man allerede har betalt kontingent for det år, som rejsen afvikles i. Depositum + event. kontingent skal indbetales senest den dato, som er anført på girokortet. Restbeløbets forfaldsdato fremgår af bekræftelsen samt girokort. Det er også muligt at overføre betaling via homebanking til Alfa Travel A/S’ konto (reg.nr. 7590) 1554834. Husk ved bankoverførsel at anføre bookingnummer.
Overholdes de anførte betalingsfrister ikke, forbeholder AlfA Travel sig ret til at annullere rejsen uden varsel.
Priser
Priserne er priser pr. person, med mindre andet er nævnt i rejsebeskrivelsen.
Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler at tegne en afbestillingsforsikring fra Europæiske Rejseforsikring A/S.
Forsikringen tegnes hos Alfa Travel A/S og dækker afbestilling lige op til afrejse i tilfælde af akut opstået sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald hos den rejsende selv, dennes ægtefælle, svigerbørn, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, bedsteforældre, svigerinder eller svogre.
For de fleste af de udbudte rejser, kan det betale sig at tegne en årsafbestillingsforsikring, der gælder i 1 år fra tegningsdatoen (dækker op til Kr. 10.000,- pr. person) pris kr. 242,- og kr. 716,- for familier.
Prisen for gentegning er kr. 180,- for individuelle og 422,- for familier. Vælges årsafbestilling, skal CPR-nummer anføres ved bestillingen.
Afbestillingsregler
Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse er depositum fortabt.
Ved afbestilling mindre end 61 dage, men mere end 14 dage før afrejse er udover depositum
50% af rejsens pris fortabt.
Ved afbestilling mindre end 15 dage før afrejse er rejsens totale pris fortabt.
Hoteller og værelser
På hjemmesiden fremgår beskrivelsen af hotellerne. I den forbindelse skal det gøre opmærksom på, at enkeltværelser ofte er små og ikke af samme standard som dobbeltværelser. Ved tresengsværelser er det oftest dobbeltværelser med opredning.
Specielle ønsker om værelser vil så vidt muligt blive imødekommet, men det er altid uden garanti.
Prisændringer
Der tages forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse der skyldes: Ændrede transportpriser, nye skatter og afgifter, ændrede valutakurser. I tilfælde af prisændringer informerer Alfa Travel A/S hurtigst muligt. Prisændringer afledt af ovenstående berettiger ikke at afbestille rejsen. Alfa Travel A/S er ikke berettiget til at ændre prisen, når slutbeløbet er indbetalt, med mindre prisændringen skyldes kundens egne forhold.
Alfa Travel A/S' ansvar
Alfa Travel A/S er ansvarlig for at de i bekræftelsen / fakturaen indgåede aftaler overholdes.
Opstår der mangler undervejs eller på rejsemålet, skal kunden underrette AlfA Travel, således at Alfa Travel A/S får mulighed for at afhjælpe manglen indenfor rimelig tid. Såfremt Alfa Travel A/S kan afhjælpe en mangel indenfor rimelig tid, har kunden ikke krav på erstatning. Såfremt en mangel først meddeles Alfa Travel A/S efter hjemkomst, fortabes retten til at gøre indsigelse. Krav om erstatning fordrer, at kunden har skriftlig dokumentation for, at der er gjort opmærksom på mangler hos hotel eller transportør. En evt. reklamation skal være Alfa Travel A/S i hænde senest 14 dage efter hjemkomsten. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelse.
Ansvarsbegrænsninger
Alfa Travel A/S' ansvar for person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner, som bl.a. international flytransport – begrænset i henhold til Warszawa-konventionen. Internationale togtransporter – DOTF/CIF konventionen. Internationale skibstransporter – Athen konventionen
Bagage
Det er kundens ansvar at være forsikret i tilfælde af tyveri, mistet eller beskadiget bagage.
Desuden påhviler det den enkelte deltager at sikre sin egen bagage ved transfer og bus- eller togskifte.
Rejseforsikring/Det Gule Sygesikringsbevis
Det påhviler deltagerne selv at være tilstrækkeligt forsikringsdækket til lægebehandling, tandlæge, sygehusophold og evt. tilkaldelse/sygeledsagelse og hjemtransport. Bemærk at dækningen for den offentlige sygesikring indskrænkes pr. 1. januar 2008. Antallet af lande hvor sygesikringen dækker reduceres. Ved rejser til lande udenfor EU/EØS området, gælder den offentlige sygesikring ikke. Ændringerne betyder endvidere, at den enkelte selv skal sørge for evt. hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykker. Det er derfor vigtigere end nogensinde at sørge for tilstrækkelig dækning i den private rejseforsikring.
Glemte sager
Der vil blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- pr. sag samt udgift til porto.
 
Alfa Travel A/S er tilsluttet Rejsegarantifonden (nr. 2354) og er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening.
 
 
 
 
 
Bestilling og betaling
Du kan bestille din rejse ved at sende en email til italiensk@forum.dk Husk at angive alle deltageres navne præcis som de er anført i deres pas. Hvis du ikke har mulighed for at tilmelde dig på vores hjemmeside kan du rekvirere en tilmeldingsformular hos Italiensk Forum.
 
Foreningens tekniske arrangør AlfA Travel sender bekræftelse med indbetalingskort. Depositum er kr. 1150,- pr. deltager (inkl. kontingent til foreningen på kr. 150,-) og beløbet skal indbetales senest den dato, som er anført på girokortet. Restbeløbets forfaldsdato fremgår af bekræftelsen samt girokort. Det er også muligt at overføre betaling via homebanking til AlfA Travel’s konto (reg.nr. 7590) 1554834. Husk ved bankoverførsel at anføre bookingnummer. Overholdes de anførte betalingsfrister ikke, forbeholder AlfA Travel sig ret til at annullere rejsen uden varsel.
 
Priser
Priserne er priser pr. person, med mindre andet er nævnt i rejsebeskrivelsen.
 
Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler at tegne en afbestillingsforsikring fra Europæiske Rejseforsikring A/S.
Forsikringen tegnes hos AlfA Travel og dækker afbestilling lige op til afrejse i tilfælde af akut opstået sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald hos den rejsende selv, dennes ægtefælle, svigerbørn, samlever, børn, forældre, svigerforældre, svigerbørn, børnebørn, bedsteforældre, svigerinder eller svogre.
For de fleste af de udbudte rejser,  kan det betale sig at tegne en årsafbestillingsforsikring, der gælder i 1 år fra
tegningsdatoen (dækker op til Kr. 10.000,- pr. person) pris kr. 235,- og kr. 695,- for familier. Prisen for gentegning er kr. 175,- for individuelle  og 410,- for familier. Vælges årsafbestilling, skal CPR-nummer anføres ved bestillingen.
 
Afbestillingsregler
Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse er depositum fortabt.
Ved afbestilling mindre end 61 dage, men mere end 14 dage før afrejse er udover
depositum 50% af rejsens pris fortabt.
Ved afbestilling mindre end 15 dage før afrejse er rejsens totale pris fortabt.
 
 
Hoteller og værelser
På hjemmesiden fremgår beskrivelsen af hotellerne. I den forbindelse skal det gøres
opmærksom på, at enkeltværelser ofte er små og ikke af samme standard som
dobbeltværelser. Ved tresengsværelser er det oftest dobbeltværelser med opredning.
Specielle ønsker om værelser vil så vidt muligt blive imødekommet, men det er altid uden
garanti.
 
Prisændringer
Der tages forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse der skyldes: Ændrede
transportpriser, nye skatter og afgifter, ændrede valutakurser. I tilfælde af prisændringer
informerer AlfA Travel hurtigst muligt. Prisændringer afledt af ovenstående berettiger ikke at afbestille rejsen. AlfA Travel er ikke berettiget til at ændre prisen, når slutbeløbet er indbetalt, med mindre prisændringen skyldes kundens egne forhold.
 
AlfA Travels ansvar
AlfA Travel er ansvarlig for at de i bekræftelsen / fakturaen indgåede aftaler overholdes.
Opstår der mangler undervejs eller på rejsemålet, skal kunden underrette AlfA Travel, således at AlfA Travel får mulighed for at afhjælpe manglen indenfor rimelig tid. Såfremt AlfA Travel kan afhjælpe en mangel indenfor rimelig tid, har kunden ikke krav på erstatning. Såfremt en mangel først meddeles AlfA Travel efter hjemkomst, fortabes retten til at gøre indsigelse.
 
Krav om erstatning fordrer, at kunden har skriftlig dokumentation for, at der er gjort
opmærksom på mangler hos hotel eller transportør.
En evt. reklamation skal være AlfA Travel i hænde senest 14 dage efter hjemkomsten. I
modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelse.
 
Ansvarsbegrænsninger
AlfA Travels ansvar for person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner, som bl.a. international flytransport – begrænset i henhold til Warszawa-konventionen. Internationale togtransporter –DOTF/CIF konventionen. Internationale skibstransporter – Athen konventionen
 
Bagage
Det er kundens ansvar at være forsikret i tilfælde af tyveri, mistet eller beskadiget
bagage. Desuden påhviler det den enkelte deltager at sikre sin egen bagage ved transfer og bus- eller togskifte.
 
Rejseforsikring/Det Gule Sygesikringsbevis
Det påhviler deltagerne selv at være tilstrækkeligt forsikringsdækket til lægebehandling, tandlæge, sygehusophold og evt. tilkaldelse/sygeledsagelse og hjemtransport.
 
Bemærk at dækningen for den offentlige sygesikring indskrænkes pr. 1. januar 2008.
Antallet af lande hvor sygesikringen dækker reduceres. Ved rejser til lande udenfor
EU/EØS området, gælder den offentlige sygesikring ikke.
Ændringerne betyder endvidere, at den enkelte selv skal sørge for evt. hjemtransport i forbindelse med sygdom eller ulykker. Det er derfor vigtigere end nogensinde at sørge for tilstrækkelig dækning i den private rejseforsikring.
 
Glemte sager
Der vil blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- pr. sag samt udgift til porto.
 
AlfA Travel er tilsluttet Rejsegarantifond (nr. 1157) og medlem af Danmarks
Rejsebureau Forening.
 
 
print