Pisa, Pistoia og Prato - Lucca, Montecarlo og Montecatini          

Rundrejse i de toscanske landskaber Montalbano og Lucchesia

4. - 11. maj 2019

Rejseleder: Niels Bertelsen

Denne rejse til det nordlige Toscana bringer os til et område, der nok er ukendt land for de fleste, selv for erfarne italiensfarere, og helt ufortjent, for det er et område, der virkelig har meget at byde på i enhver henseende: arkitektur, kunst, natur og ikke at forglemme - mad og vin.
Årsagen er  at, at Firenze, som ligger tæt på, mod øst, og Pisa mod vest, er de helt store turistmagneter - men som en perlerække på en snor mellem disse yderpoler ligger med få kilometers afstand en række mindre byer med en rig og stolt historie, indbyrdes rivaler og som  i perioder også har udfordret de store bystater Firenze og Pisa.
Det drejer sig om Pistoia, Prato og Lucca, og da vi flyver til Pisa, skal vi naturligvis også besøge denne.  
Endvidere vil der være mulighed for at foretage en udflugt til Firenze, som mange formentlig gerne vil besøge eller genbesøge, nu man er så tæt på
Vi skal  bo i den mondæne kurby Montecatini Terme.
Montecatini Terme er utvivlsomt Italiens mest elegante og i arkitektonisk og kunstnerisk henseende mest interesante kurby, hvis badeetablissementer, hoteller og caféer blev skabt af en lille gruppe italiensk arkitekter, billedkunstnere og designere i de første årtier af 1900'tallet i den version af jugendstilen, som i Italiens kaldes Liberty.

 

Denne stil er i det ydre nationalromantisk med en blanding af elementer fra forskellige perioder fra antikken til renæssancen, men spækket med en mængde detaljer, i det ydre, men specielt i interieurerne i ren jugendstil.

 

Vi har herfra en heldagsudflugt til Pistoia, en by der gennem århundrer har været præget af blodige interne fejder og stridigheder med dens naboer (at pistolen har sit navn herfra er ikke tilfældigt), men som i dag ånder fred og idyl, hvilket man allerede mærker, når man nærmer sig byen, i det byens opland, kilometer efter kilometer, er dækket af gartnerier, hvor man dyrker stue- og haveplanter, som man eksporterer til hele verden, og som i dag er byens hovedindtægtskilde.
Byen har Toscanas største koncentration af civile bygninger fra 1300-tallet og en række smukke romanske kirker fra 1000-1200 tallet med den for Pistoia karakteristsiske facadebeklædning i marmor i sorte/mørkegrønne og hvide striber.
Byen kaldes prædikenstolenes by, idet den har nogle fantastiske prædikestole og andre billedhuggerarbejder i kirkerne udført af så berømte kunstnere som Giovanni Pisano og fra' Giulielmo da Pisa.
 
Pisa skal vi naturligvis først og fremmest beøge domkirkeområdet, eller som det kaldes, Campo dei Miracoli, der udover det ikoniske skæve tårn rummer selve domkirken, dåbskapellet og den monumentale kirkegård.
Det overdådige anlæg i romansk stil blev opført i 1100-1200-tallet.

   

Prato er en by, hvis rigdom, nu som tidligere, skyldes tekstilindustrien, i dag mest baseret på silke og uld.
Byens absolut største seværdighed er dens domkirke, en af Toscanas smukkeste.
Den blev opført i romansk stil i 1200-tallet, udvidet og ombygget i gotisk stil i 1300-tallet og undergik endu en ombygning i renæssanceperioden.
Nogle af datidens ypperste kunstnere har bidraget til dette værk, bl.a. arkitekten Michelozzo, billedhuggeren Donatello og maleren Filippo Lippi.
Udover den skal vi også kigge på bl.a. byens kejserborg fra 1200-tallet og den tidlige, elegante renæssancekirke Santa Maria delle Carceri, af arkitekten Giuliano da Sangallo.
 
Toscana er kendt for en stribe vinområder såsom Chianti, Morellino di Scansano, Brunello di Montalcino, Vernacchia og Vino Nobile di Montepulciano. Vi besøger ikke de berømte vinområder, men derimod det lidt mindre kendte, men stadig virkelig gode vinområde ved byen Montecarlo, der ligger mellem Lucca og Montecatini Terme. 
Vejen til Montecarlo går igennem byer som Borgo A Buggiano, Santa Lucia og Pescia, inden vi ankommer til

 

Den  velbevarede historiske bydel befinder sig på en høj 186 m.o.h. og er omgivet af en næsten intakt bymur. Rundt om byen, i det maleriske bakkede landskab, ligger vinmarker, hvor man producerer den kendte hvidvin Montecarlo D.O.C., olivenlunde og blomstermarker.
Byen (Mons Caroli) - efter dens velhaver og grundlægger Charles IV af Luxemborg - er en fortsættelse af en tidligere bebyggelse, der blev udplyndret af en utilfreds og nederlagsramt fiorentinsk hær på tilbagetog. Faktisk kom Charles til disse kanter for at holde fiorentinerne på afstand af Lucca i 1332, men i 1437 i krigen mellem  Firenze og Lucca falder byen i hænderne på fiorentinerne igen og forbliver underlagt deres magt frem til Italiens samling.
Fæstningsværket, der er byens kendetegn, blev udbygget i årene mellem 1400 og færdiggjort i 1555. Fæstningen blev brugt til militære gøremål, indtil man i 1771 ikke længere så det anvendeligt og derfor solgte det til privat eje.

 

Lucca er en by med en glorværdig fortid, i dag med 90.000 indbyggere.
Til trods for det høje indbyggertal, er byen meget fredelig. Inden for den imponerende 4,5 km lange bymur færdes de fleste til fods eller på cykel.
Det er en af de rigeste byer i Norditalien, hvilket man straks bemærker. Folk er usædvanlig velklædte, og der er et usædvanligt leben i og omkring de mange elegante butikker, caféer og restauranter i de smalle gyder og små intime pladser.
Byen har altid været berømt for sin produktion af ollivenolie, silke og kunsthåndværk, som er af højeste kvalitet.
Den  blev grundlagt af etruskerne og blev en romersk koloni i 180 f.Kr. 
Fra 570'erne var Lucca centrum i et hertugdømme under longobarderne. Fra 800-tallet blev byen med opland en del af Toscana og kom under indflydelse af den tyske kejser. Dermed blev Lucca en  ghibellinsk by, hvor silkevæveri blev en specialitet. Den store rigdom, som dette medførte, satte sit præg på et imponerende kirkebyggeri og på store kunstsamlinger. Efter at have været kontrolleret af flere tyranner blev byen i 1369 en selvstændig republik, som modstod talrige erobringsforsøg fra Firenzes side. Republikken bestod til 1805, hvorefter den indtil 1814 var et fyrstendømme under Napoleon. Derefter tilhørte Lucca bourbonerne, indtil byen i 1847 kom under storhertugen af Toscana.
 
Og vi skal besøge nogle villaer uden for Lucca.
De villaer, vi skal besøge på denne tur, er et meget lille udsnit af de godt 300, som Luccas købmænd og andre rigmænd har opført fra det 15. til det 19. århundrede.
En meget stor del af deres formuer har de investeret i disse villaer – eller herregårde, som vi nok ville kalde dem på dansk.
Dette villabyggeri er på grund af dets omfang og dets høje æstetiske kvalitet ret enestående ikke alene i Italien, men i hele Europa.
Man taler lokalt om ”i palazzi in villa”, hvormed man mener, at der i dette område skabtes palæer, der hvad angik pragt og faciliteter ikke stod tilbage for palæerne i byerne, men her med den merværdi, at de blev placeret i naturskønne omgivelser.
Dette skete også andre steder, både i Italien – f.eks. i Veneto – og andre steder i Europa – f.eks. i Danmark – men ikke i samme omfang og på samme æstetisk høje niveau som her.
Her forenedes Otium, det afslappede liv på landet, med Negotium, den indbringende forrretning, som landbruget førte til for de købmandsfamiler, som skabte deres anden residens i denne egn.
Om vinteren boede de inde i deres bypalæ i Lucca, hvorfra de styrede deres handels- og bankforretninger, og hvor de deltog i vinterhalvårets politiske og kulturelle liv, mens de i foråret forlagde residensen til besiddelsen i de grønne omgivelser på landet, dog ikke længere væk fra byen end at husherren på kort tid kunne vende tilbage til sine forretninger i byen.
 
DAGSPROGRAM        Læs detaljeret dagsprogram her....
 
Lørdag 4. maj
 
12.15 check in i Kastrup lufthavn skal være afsluttet
13.15 flyafgang med Norwegian 
15.35 ankomst tii Pisa lufthavn.
Kort besøg (ca. 2 timer) i Pisa fortrinsvis for at se domkirkeanlægget, for værd  at studere er ikke kun det ikoniske tårn, selv om det er den bygning på Campo dei Miracoli, der tiltrækker sig størst opmærksomhed - på grund af byggesjusk.
 
   
 
Nok så interessante er den smukke domkirke og det overdådige dåbskapel, fra hhv midten af 1000-tallet og midten af 1100-taller, begge i romansk stil, som vi naturligvis skal besøge med deres overdådighed af gravmæler, prædikestole og andre billedhuggerarbejder af datidens betydeligste kunstnere.
Efter at have besøgt domkirkeanlægget kører vi til vores hotel i Montecatini Terme, hvor der efter check in vil være middag.
 
  San Giovanni Fuoricivitas
 
Søndag 5. maj
Efter morgenmaden tager vi toget til Pistoia (køretid ca. 15 min). Efter ankomsten starter vi en guidet byvandring fra kirken San Giovanni Fuoricivitas, som fik dette navn, fordi den blev bygget i 1100-tallet uden for bymuren. Den har en meget fin facade med grønne og hvide marmorstriber samt vægge i pisa-stil. Indvendig kan man se nogle smukke kunstværker, bl.a. prædikestolen udført af Guglielmo da Pisa i 1270, et vievandskar af Giovanni Pisano og et smuk, usædvanlig, glaseret terrakottaskulptur af Luca della Robbia, der forestiller Besøgelsen.
 
 
San Piero Maggiore
 
Vi fortsætter til kirken San Piero Maggiore, hvis facade har dannet baggrund for den danske maler Kristian Zahrtmanns berømte maleri Det mystiske bryllup i Pistoia.
 
 
San Bartolomeo in Pantano
 
Vi kommer også til San Bartolemeo in Pantano, på Piazza San Bartolemeo, er en af Pistoias ældste kirker, bygget i 1100-tallet med en femdelt facade, som er rig på marmordekorationer og relieffer. Reliefferne over døren er placeret på en romersk sarkofag. Inde i kirken er der en rekonstrueret prædikestol af Guido da Coma (1250) med marmorrelieffer med scener fra Kristi liv.
Vi går derfra over den livlige markedsplads Piazza della Sala til den imponerende domkirkeplads, der foruden af domkirken indrammes af dåbskapellet og en række smukke palæer.
 
 
Vi besøger domkirken San Zeno, der blev påbegyndt i 929, men som har undergået radikale ændringer gennem århundrederne, den største i slutningen af 1200-tallet efter et større jordskælv.
Således fremtræder kirken i dag overvejende i en romansk stil, der er tydeligt påvirket af byggeskikken i Lucca på daværende tidspunkt, især i udformningen af facaden med dens loggiaer i flere etager og dens stribedekorationer i grønt og hvidt marmor.

Inde i kirken skal vi blandt andet se Cappella del Crocifisso med Pistoias vigtigste kunstskat, Sankt Jacobs sølvalter.
Det er et mesterværk indenfor den kirkelige guldsmedekunst fra overgangen fra sengotik til renæssance, for det er blevet til over en meget lang periode (1287-1456) med medvirken af mange forskellige kunstnere.
Alteret har i århundredernes løb været udsat for mange ændringer og flytninger som følge af historiens omskiftelser.
 
 

Over for domkirken ligger dåbskapellet Battistero di San Giovanni in Corte.
Det blev opført i gotisk stil i første halvdel af det 14.årh. på fundamentet af en oldkristen kirke.
Til venstre for domkirkens kampanile ligger rådhuset Palazzo del Comune. 
Bygningen blev påbegyndt i første halvdel af det 12. århundrede, da byen oplevede en økonomisk opblomstringsperiode, men bygningsarbejdet resulterede først i den bygning, vi ser i dag, omkring 1350 efter udvidelser og ændringer, af hvilke buegangen i stueetagen var den sidste tilføjelse.
 
 
Herfra går vi til  Ospedale del Ceppo, med dets elegante facade.
Det blev opført omkring 1230, og takket være store donationer fra borgerne blev det hurtigt en meget velhavende institution, der altid havde rigeligt med patienter under de mange fejder i byen og de talrige epidemier, blandt andre den voldsomme pestepidemi i 1348.
Derfra går vi til kirken Sant'Andrea med dens vidunderlige prædikestol af Giovanni Piasano og vi afslutter vores byvanding på pladsen ved kirken San Francesco.
Derefter frokost på egen hånd og et par timer til fri disposition inden vi kører tilbage til Montecatini.
Middag på hotellet i Montecatini.
 
 
 
Mandag 6. maj
Efter morgenmaden tager vi toget til Lucca (ca. 1 time).
Her starter vi med en guidet byvandring.
Vi går fra stationen ind gennem byporten San Pietro i det imponerende voldanlæg, der omkranser hele byen og gør vort første stop på Piazza Napoleone med det store hertugpalads, i dag kaldet Palazzo della Provincia, fordi det nu er sæde for provinsforvaltningen.
Den oprindelige bygning blev tegnet af arkitekten Bartolomeo Ammannati, og bygningen blev opført i 1578 på samme sted, hvor Palazzo degli Anziani (ældrerådet) havde ligget.
Napoleons søster Elisa Bacciocchis og hendes gemals ankomst i 1805 krævede en ombygning af palæet, så det opfyldte det fyrstelige hofs krav.
Vi fortsætter herfra til Luccas domkirke San Martino. Den er tegnet af den lombardiske mester Guidetto da Como i 1204 og er en af de fineste eksempler på den pisansk-lucchesiske romanske stil.
 
 
Facaden er udført i hvid limsten.
Bag de tre buer i porticus er der fine lavrelieffer, som tilskrives Nicola Pisano, og over buerne er der loggiaer i tre stokværk båret af rigt udsmykkede søjler i flerfarvet marmor med relieffer og intarsia.
Inde i kirken skal vi bl.a. se Ilaria del Carettos gravmæle udført af den senesiske kunstner Jacopo della Quercia i 1406. Illaria var hustru til Paolo Giunigi, en af Luccas mægtige mænd.
Det er et meget følsomt udført arbejde.
I kirken finder vi også et lille tempel, Tempietto, indeholdende det berømte Volto Santo, helligt åsyn, et bemalet trækrucifiks, efter sigende skåret af et øjenvidne til korsfæstelsen, Nicodemus.
Dette skulle på forunderlig vis ved egen kraft have transporteret sig over hav og land til Lucca i år 782 (det sidste stykke dog med bispens hjælp).Kirken har på grund af dette mirakel været et meget søgt pilgrimsmål siden middelalderen.
Herfra går vi videre til kirken Santa Maria Forisportam (uden for byporten), hvis tilnavn skyldes, at den indtil det 13. århundrede lå uden for den antikke romerske bymur.
Facaden minder en del om Pisas domkirkes, men adskiller sig fra denne ved anvendelsen af den helt hvide marmor, som er karakteristiske for den romansk-lucchesiske stil i modsætning til den pisanske, kendetegnet ved striberne.
 
          
 
Vi kommer forbi flere middalderlige tårnhuse, bl.a Torre dei Giunigi med træer på toppen og det slanke klokketårn Torre delle Ore, byens højeste bygning, som efter en nylig restaurering kan besøges.
Vi når derfra frem til det romerske Amfiteater, nu kaldet Piazza AnfiteatroOpførelsen af teatret fandt sted i begyndelsen af det 2. århundrede uden for den daværende bymur, altså i kejsertiden.
Når man træder ind på pladsen, er man ikke et øjeblik i tvivl om, at man befinder sig i en arena, men det er kunformen, der er bevaret og ikke et eneste fragment fra den oprindelige bygning.
Nordvest for arenaen ligger en anden smuk plads, Piazza San Frediano, med en basilika viet til helgenen af samme navn, som var biskop i Lucca. Den hvide marmorfacade domineres af en stor mosaik i byzantinsk stil, der forestiller Kristi himmelfart.
Kirken er en af de ældste i Lucca, opført i det 6. århundrede på bispens egen foranledning.
Kirkens nuværende udseende går tilbage til begyndelsen af 1100-tallet.
Flere privatkapeller blev tilføjet i 14.-16.århundrede.
I højre side af kirkerummet finder vi kapellet for den hellige Zita, lucchesernes højt elskede helgeninde.
Helgenindens mumie ligger i en glaskiste iført en hvid klædning, blid og uskyldsren som legenden om hende.
Herfra går vi op på volden, der omkranser hele byen.
 
       
 
Herfra kan vi kigge ned i Palazzo Controni-Pfanners have og se palæet i baggrunden med dets lette loggia-facade i 2 etager og elegante åbne trappe.
Palæet blev bygget af købmandsfamilien Moriconi omkring 1667, og en snes år senere erhvervet af familien Controni for i 1860 endnu engang at blive afhændet, denne gang til Felice Pfanner, som her skabte et bryggeri, der eksisterede frem til 1929. 
Og så kan man gå og tænke på, at her boede Frederik IV under sin anden italiensrejse, som det er beskrevet i Peter H. Fogtdals medrivende bog Lystrejsen.
Herfra bevæger vi os ind mod centrum igen,  til pladsen San Michele og kirken af samme navn. 
Kirken blev påbegyndt i det 12. århundrede i romansk stil, men stod først færdig hundrede år senere, og alligevel ikke helt, for facaden blev på grund af pengemangel først realiseret i det 14. århundrede i en blanding af den typisk pisansk-lucchesiske stil blandet med gotik, og stilforvirringen blev yderligere forstærket, da arkitekten Giuseppe Pardini i 1866 ”pyntede” på den ved i patriotisk, nationalromantisk ånd at indsætte buster af datidens og fortidens helte som Viktor Emanuel II, Napoleon III, Cavour og Dante Alighieri.
Kirken er opdelt i hovedskib og to sideskibe adskilt af søjler med meget smukke kapitæler.Et værk, der er værd at studere i kirken, er Andreas’ martyrium, et maleri af den oversete lokale maler Pietro Paolini (1603-83). 
Vi afslutter vores byvandring her. For dem, der er interesserede, kan man fortsætte til Puccinis hus, som ligger lige i nærheden, og som er indrettet som museum.
Ellers er der tid til frokost og et par timer til udforksning af byen på egen hånd inden vi tager toget tilbage til Montecatini.
20.00 Miiddag på hotellet.
 
 
 
Tirsdag 7. maj
Efter morgenmaden starter vi vores guidede heldagsudflugt i bus til nogle af Lucchesias berømte villaer. 
Vi kører først til Villa Reale – kongevillaen – i Marlia, der siden den blev bygget har været residens for fyrster, højadelige og kunstmæcener.
Napoleons søster
Elisa Baciocchi, der var Luccas regent i en periode og senere hele Toscanas, skabte det storslåede kompleks ved at slå den daværende Villa Orsettis jorde sammen med en række naboejendomme, bl.a. Luccabispens sommeresidens.
Det gamle Palazzo Orsetti og dets loggia, der fungerer som indgang, moderniseredes, men de gamle haver fra det 17. århundrede med det vidunderlige friluftsteater med formskårne buske,
Teatro di Verdura, og Kamelia-alleen med meget sjældne arter er bevaret intakt op til vore dage.
Efter Napoleons fald erhvervede først hertugerne af Parma villaen og siden storhertugerne af Toscana.
Efter Italiens samling kom den i kong
Victor Emanuel IIs eje. Denne afstod den siden til Prins Carlo, bror til den sidste konge af Begge Sicilier, som var gjort arveløs på grund af sit ægteskab med den engelske statsborger Penelope Smyth, der nok var smuk som en prinsesse, men ikke havde blåt blod i årerne.
Det romantiske, men ulykkelige par tilbragte resten af deres liv i villaen og blev begravet i parkens kapel. 
 
 
 
Deres søn, kendt som den gale prins på grund af sin religiøse fanatisme og excentriske opførsel, døde i 1918.  For at betale hans gæld blev villaen sat til salg og dens indbo på auktion og mange af parkens gamle træer fældet og solgt som brænde.
Greveparret Pecci-Blunt, den nuværende ejers forældre, købte villaen i 1924, lige i tide til at redde parken fra en uoprettelig ødelæggelse.
Villaen har altid været samlingssted for kronede hoveder og store personligheder fra kunstens og politikkens verden fra hele Europa, en tradition som Pecci-Blunt-familien har videreført.
Vi andre får ikke lov til at betræde de bonede gulve, men må tage til takke med et besøg i den store park, men det er nu heller ikke så kedeligt
.
 
 
 
Fra Villa reale kører vi videre til Villa Torrigiani.
To majestætiske cypresalléer af knap en kilometers længde forbereder os på mødet med villaen, en af de bedste eksempler på barokarkitektur i Toscana.
Villaen og parken stammer tilbage fra begyndelsen af 1500-tallet og var oprindelig i den mægtige adelsfamilie Buonvisis eje.
I 1651 blev den erhvervet af markis Nicolao Santini, som var republikken Luccas ambassadør ved Ludvig XIVs (solkongens) hof. Han ønskede at omdanne den til et overdådigt lystslot med en blomstrende parterrehave og store bassiner, som facaden kunne spejle sig i. Forbilledet var Le Nôtres parkanlæg i Versailles, og ombygningen af villaen og anlæggelsen af parken blev af Nicolao Santini betroet den bolognesiske arkitekt Torregiani (ikke at forveksle med villaens navn).
Han skabte det haveteater med grotter og vandspil, som endnu fungerer og kan besigtiges i Grotta dei venti, Vindenes grotte, et anseeligt cirkulært rum med stenmosaikker, fontæner og nicher med allegoriske figurer, forestillende de kendte vinde, og hele sceneriet kronet af en kuppelhimmel, hvorfra "regnen" drypper ned.
Landskabet er trukket ind i villaen som dekorationer i Pietro Scorzinis velbevarede freskomalerier, der i de mindre rum fremstiller årstiderne og i salene mytologiske scener og i hovedsalen scener fra kejser Aurelias liv, naturromantiske billeder, der danner ramme om lige så velbevarede originale interieuer.
Villaen beboes stadig af efterkommere af markis Nicolao Santini, men har skiftet navn, da den sidste arving var en kvinde, Vittoria Santini, der i 1816 giftede sig med markis Pietro Guadagni Torrigiani.
Deres buster er indsat i den pompøse facade og kan også ses i kapellet, hvor medlemmer af de sidste generationer af familien ligger begravet.
Det meste af barokhaven er i dag forsvundet.
I 1800-tallet blev store dele af parken både foran og bag villaen lagt om i en romantisk engelsk stil med importerede træer og buske som cedre og en mængde arter kamelia.
 
Fra Villa Torrigiani kører vi til Collodi, hvor der vil være tid til at spise frokost inden vi besøger Villa Garzonis park.
 
 
 
Landsbyen er som en kaskade, der vælter ned ad bjergsiden fra borgen øverst til den majestætiske Villa Garzoni ved bjergets fod, hvor villaens høje mure som en dæmning effektivt hindrer strømmen af huse.
Hvad der imidlertid mere end noget andet har gjort den lille by berømt og tiltrækker hundredetusinder turister hvert år, er byens to parker, Giardino di Villa Garzoni og Pinocchio-parken, for forfatteren til det berømte eventyr kom fra denne by, og til ære for ham har man skabt en forlystelsespark. Men vi nøjes med at se Villa Garzonis park. 
Hovedbygningen er opført i første halvdel af det 17- århundrede og tegnet af arkitekten Ottaviano Diodati fra Lucca i samarbejde med den daværende ejer markis Romano Garzoni.
Det er det største villa-palæ i Lucchesia.
Vi kan ikke besøge palæet, men nyde den imponerende bygning på afstand som den ligger højt hævet over barokhaven.
Dens majestætiske karakter understreges af det elegante trappeparti, der fører op til bygningen, Garzonifamiliens våbenskjold med flagvifte over indgangsportalen og skilderhusene på siderne.
Ophøjetheden i denne bygning står i stærk kontrast til Palazzina estiva, det lille sommerpalæ, der ligger bagved.
Det er tegnet af Filippo Juvarra og har et overraskende teatralsk udtryk, som var kendetegnende for barokken.
Karakteristisk for interieuret er den glødende røde stuk, mosaikgulvene og de grottelignende vægge skabt af puds iblandet småsten.
Haven, der ligger til venstre for bygningerne, er en af Italiens fineste barokhaver.
Der er gjort mange kunstgreb for at udnytte den relativt begrænsede plads (150 x 200 m).
På den stejle skråning er anlagt terrasser i flere etager, som er forbundet med trappeanlæg.
Den øverste del af haven er delt i to af et vandfald i midten.
I den nederste del er der blomsterbede, indhegnet af lave buksbomhække, det såkaldte parterre, samt springvandsbassiner.
Her er også et såkaldt teatro di verdura, dvs. et teater, der er formet af klippede hække.
Fra Villa Garzoni kører vi mættede af oplevelser tilbage til Montecatini.
Middag på hotellet.
    
 
Onsdag 8. maj
Morgenmad på hotellet.
Fridag: Mulighed for at tage til Firenze, eller besøge kurbad og/eller Montecatini Alto (den gamle, højtliggende bydel) med tovbane. 
Middag på hotellet
 
     
 
Torsdag 9. maj
Efter morgenmaden på hotellet tager vi toget til Prato (20-25 min). Vi indleder vores besøg med en guidet byvandring inden for den trapezformede bymur med start fra den imponerende borg Castello dell’Imperatore, opført af den tysk-romerske kejser Frederik II af Schwaben, det eneste eksempel på schwabisk arkitektur i Nord- og Mellemitalien og den betydeligste middelalderbygning i Prato, en bygningstype som vi ellers kun kender fra Puglia og Sicilien.
Det blev påbegyndt i 1248 efter ordre fra den tysk-romerske kejser Frederik II som led i en militær kontrol med de vigtigste samfærdselsårer mellem Tyskland og Syditalien, især vejen, der førte fra Montepiano-passet gennem Bisenzio-dalen til hjertet af Toscana. 
Bygningen har en kvadratisk grundplan med fire hjørnetårne og yderligere fire tårne, hvoraf de to er bevaret fra den tidligere fæstning.
Dermed er den symmetriske opdeling overført fra de ottekantede slotte i Syditaliens slotte, om ikke perfekt, så dog symbolsk.
Øst for borgen ligger pladsen Piazza Santa Maria delle Carceri med kirken af samme navn.
Den er et meget centralt værk i den italienske renæssancearkitektur, da det er det første kirkebyggeri, der efterlever den store arkitekturteoretiker Leon Batista Albertis ideal for en renæssancebygning, nemlig en centralbygning med absolut symmetri ud fra et centralt punkt, f.eks. det græske ligearmede kors. Bygningens arkitekt Giuliano da Sangallo har tydeligt været inspireret af Brunelleschis Pazzi-kapel i Firenze, og samtidig har kirken i Prato tjent som et forstudie til hans projekt for den nye Peterskirke i Rom (som siden blev overdraget til Michelangelo). Kirken har endvidere været model for hans bror Sangallo den Ældres kirke San Biagio i Montepulciano.
Kirken blev påbegyndt i 1486, og det indre stod færdig i 1495, mens arbejdet med den ydre beklædning blev afbrudt i 1506 og først endelig afsluttet i slutningen af 1800-tallet.
Kampanilen er opført langt senere, i slutningen af 1700-tallet.
Det indre er lige så sobert som det ydre.
Fire glasmalerier efter tegninger af Domenico Ghirlandaio (1491) pryder korsarmenes øvre endevægge, mens gesimserne under hvælvingerne er udsmykket med guirlander og våbenskjolde i hvid og blå keramik fra Andrea della Robbias værksted, som også har leveret de smukke tondoer med de fire evangelister i hvælvingsfligene.
Det elegante højalter efter tegning af Sangallo (1492) er af edicola-typen og inspireret af dem, man ser i Roms Pantheon.
Vi fortsætter ad middelaldergader langs hvilke vi finder en række af Pratos tårnhuse.
Vi når derefter frem til byens domkirke, viet til Sankt Stefan.
Den er en af Pratos ældste kirkebygninger, allerede omtalt i begyndelsen af 1000-tallet som Pieve di Santo Stefano.
Den er blevet ombygget og udvidet frem til det 15. århundrede og fremstår i dag som en usædvanlig harmonisk bygning med klare bygningsvolumener og en stringent stribet facade i grønt og hvidt Den sengotiske facade (1386-1457) blev opført uden på den oprindelige, men ikke påklistret denne.
 
 
 
I det hulrum, der derved opstod, skabtes en korridor, som fører til den udvendige prædikestol, tegnet af arkitekten Michelozzo og udsmykket af billedhuggeren Donatello mellem 1428 og 1438.
Den blev skabt til den offentlige fremvisning af kirkens betydelige relikvium, Madonnas hellige bælte
I lynetten over hovedportalen sidder et glaseret terrakottaarbejde af Andrea della Robbia forestillende Madonna mellem helgenerne Stefan og Johannes (hhv. Pratos og Firenzes skytshelgener).
Kirken har tre skibe, som er adskilt af stribede buer hvilende på monolitsøjler i grøn marmor med elegante kapitæler.
I begyndelsen af det venstre sideskib finder vi kapellet, hvor kirkens vigtige relikvie, Det hellige bælte, opbevares.
Blandt de mange øvrige kapeller er det vigtigste Cappella Maggiore med dets vidunderlige freskecyklus med scener fra Skt. Stefans og Johannes døberens liv af Filippo Lippi; særlig betagende er Salomes dans ved Herodes banket.
Fra domkirken går vi videre til rådhuspladsen Piazza del Comune.
Det er imidlertid ikke rådhuset, der er det interessante, men det der ligger overfor, nemlig Palazzo Pretorio – det tidligere rådhus.
 
 
 
Palæet er i sin nuværende form skabt på overgangen mellem det 13. og 14. århundrede som en sammenbygning af tre tårnhuse, der tilsammen skulle tjene som sæde for podestáen (borgmesteren), domstolen og fængslet.
De forskelligartede byggematerialer, der er anvendt i bygningerne, gør, at vi stadig kan ane grænserne mellem de enkelte tårne.
Siden 1948 har den huset bymuseet Museo Civico, der bl.a. rummer en spændende kunstsamling med værker fra middelalderen og op til 1800-tallet, blandt andre af Bernardo Daddi, Giovanni da Milano, Lorenzo Monaco, Luca Signorelli samt Filippo og Filippino Lippi (kan eventuelt besøges om eftermiddagen)
Overfor Palazzo Pretorio ligger det nuværende rådhus. Også dette er sammenstykket af forskellige bygninger. Facaden, som den fremstår i dag med Mediciernes våbenskjold på hjørnet, blev skabt i slutningen af 1700-tallet.
Vi fortsætter ad de livlige gader i byens centrum til en meget markant bygning, Palazzo Datini, fra slutningen af 1300-tallet.
 
   
 
Prato er Italiens tekstilhovedstad, og derfor vil det være naturligt at besøge byens flotte tekstilmuseum, der er indrettet i et tidligere spinderi. Her kommer vi på en spændende rejse gennem modens historie.
 
Efter byvandringen vil der være nogle timer på egen hånd til frokost, yderligere udforskning af byen eller måske shoppng inden vi tager toget tilbage til Montecatini.
 
Middag på hotellet. 
 
Fredag 10. maj
Efter morgenmaden på hotellet kører vi først med egen bus til Ponte Buggianese, hvor vi i kirken San Michele Arcangelo skal se noget så usædvanligt som en moderne freskecyklus udført af den milanesiske maler Pietro Annigoni i slutningen af 60'erne. 
Derfra kører vi til Montecarlo di Lucca, en malerisk middelalderby  beliggende i frodigt landskab med vinmarker. 
 
 
 
Vi får en guidet rundvisning i byen og på dens borg (se beskrivelsen i indledningen), hvorefter vi kører videre til vingården Fattoria il Poggio, nedenfor Montecarlo. Her får vi først en kort rundvisning, hvorefter der vil være vinsmagning og froksot på gårdens egen restaurant.
Derpå kører vi tilbage til Montecatini.
20.00 Afsluttende midddag på hotellet
 
Lørdag 11. maj
Morgenmad på hotellet.
Formiddagen til fri disposition.
Transfer til Pisa lufthavn kl. 13.00 og flyafgang 16.15 med Norwegian
18.35 ankomst til Kastrup lufthavn
 
Hotel Ercolini e Savi****
Dette elegante 4-stjernede hotel stammer tilbage fra begyndelsen af 1900-tallet og har bevaret mange oprindelige detaljer både i det ydre og det indre i liberty-stil (den italienske udgave af jugendstilen).
Der er reception, elegante saloner, bar, to restauranter og terrasse, og værelserne har privat bad, hårtørrer, minibar og TV.
Beliggenheden er central, nær byens hovedgade og samtidig tæt på stationen.
 

 

 • Pris
 • Grundpris med indkvartering i dobbeltværelse med bad kr. 9.495,-
 • Tillæg for enkeltværelse med bad kr. 1.100,-
 • Tillæg for dobbeltværelse som enkeltværelse med bad kr. 1.500,-
 • (Enkeltværelserne er pr. 27/11 næsten udsolgt) 
 •  
 • Prisen inkluderer
 • - Flybillet København-Pisa t/r med Norwegian inkl. skatter
 • - 7nætter med halvpension (morgenmad og aftensmad) på det 4-stjernede hotel Ercolini     
 •    e Savi**** i Montecatini Terme
 • - velkomstdrink 
 • - egen bus til transfers fra/til Pisa lufthavn og udflugter til villaerne i Lucchesia og Montecarlo
 • - togbilletter t/r til Pistoia, Lucca og Prato
 • - dansk rejseleder på hele turen
 • - rundvisninger med lokalguide halv dag i Pistoia, Lucca, Prato og Montecarlo og hel dag på         
 •   udflugt til villaerne i Lucchesia 
 • - entrébillletter til dåbskapellet i Pisa, Villa Reale, Villa Torrigiani, Villa Garzoni og tekstilmuseet i
 •    Prato
 • - frokost med vinsmagning på gården il Poggio i Montecarlo 
 • - moms
 • - bidrag til rejsegarantifonden
 • Prisen inkluderer ikke:
 • - Drikkevarer til middagene på hotellet
 • - Turistskat på  € 1,40 pr person pr nat, som deltagerne betaler direkte til hotellet.
 
 
Gruppestørrelse: ca. 20 personer
 
Tilmeldingsfrist
Tilmeldingsfristen er 15. december 2018. Det er meget vigtigt, at tilmeldingen er Italiensk Forum i hænde senest denne dato, men det kan ikke garanteres, at der stadig er plads denne dato, så hurtig tilmelding er vigtig, hvis du vil sikre dig plads, ikke mindst hvis du ønsker enkeltværelse.
 
REJSEBESTEMMELSER
For at deltage i rejse med Italiensk Forum er det en forudsætning at alle deltagere er medlem af foreningen. Kontingentet er kr. 200,- pr. person og er gyldig i det år rejsen foretages i.
Bestilling og betaling
Du kan bestille din rejse ved at sende en e-mail til foreningens formand nielsbertelsen06@gmail.com 
Husk at angive alle deltageres navne præcis som de er anført i deres pas.
Foreningens tekniske arrangør
AlfA Travel A/S sender bekræftelse med indbetalingskort. Depositum er kr. 1.700,- pr. deltager og beløbet skal indbetales senest den dato, som er anført på girokortet. Restbeløbets forfaldsdato fremgår af bekræftelsen samt girokort. Det er også muligt at overføre betaling via homebanking til AlfA Travel A/S konto (reg.nr. 7670) 5586065. Husk ved bankoverførsel at anføre bookingnummer. Overholdes de anførte betalingsfrister ikke, forbeholder AlfA Travel A/S sig retten til at annullere bestillingen uden varsel, hvis det skulle blive nødvendigt.
 
Priser
Priserne er priser pr. person, med mindre andet er nævnt i rejsebeskrivelsen.
 
Afbestillingsforsikring
Vi anbefaler at der tegnes en afbestillingsforsikring.
Forsikringen kan tegnes hos AlfA Travel A/S, og dækker afbestilling før afrejse i tilfælde
af akut opstået sygdom, alvorlig tilskadekomst eller dødsfald hos den rejsende selv eller
dennes familie samt andre forhold jf. forsikringsbetingelserne. Vi anbefaler, at betingelserne læses grundigt igennem.
En afbestillingsforsikring, der dækker den enkelte rejse, koster 6% af rejsens grundprisen (inkl. evt. enkeltværelsestillæg). For de fleste af de udbudte rejser, kan det betale sig at tegne en kombineret årsafbestillings- samt årsrejseforsikring, der gælder i 1 år fra tegningsdatoen. Priserne skal tillægges 1,1% i skadesafgift til staten. Ønskes forsikringen så oplys venligst CPR-nummer ved bestillingen.
 
Afbestillingsregler
Ved afbestilling mere end 60 dage før afrejse er depositum fortabt.
Ved afbestilling mindre end 61 dage, men mere end 14 dage før afrejse er udover
depositum 50% af rejsens pris fortabt.
Ved afbestilling mindre end 15 dage før afrejse er rejsens totale pris fortabt.
 
Hoteller og værelser
På hjemmesiden fremgår beskrivelsen af hotellerne. I den forbindelse gør vi opmærksom på, at enkeltværelser ofte er små og ikke af samme standard som dobbeltværelser. Ved tresengsværelser er det oftest dobbeltværelser med opredning. Specielle ønsker om værelser vil så vidt muligt blive imødekommet, men det er altid uden garanti.
 
Prisændringer
Der tages forbehold for prisændringer efter aftalens indgåelse der skyldes: ændrede transportpriser, nye skatter og afgifter, ændrede valutakurser. I tilfælde af prisændringer informerer AlfA Travel A/S hurtigst muligt. Prisændringer afledt af ovenstående berettiger ikke at afbestille rejsen. AlfA Travel A/S er ikke berettiget til at ændre prisen, når slutbeløbet er indbetalt, med mindre prisændringen skyldes kundens egne forhold.
 
AlfA Travel A/S ansvar
AlfA Travel A/S er ansvarlig for at de i bekræftelsen / fakturaen indgåede aftaler overholdes. Opstår der mangler undervejs eller på rejsemålet, skal kunden underrette AlfA Travel A/S, således at AlfA Travel A/S får mulighed for at afhjælpe manglen inden for rimelig tid. Såfremt AlfA Travel A/S kan afhjælpe en mangel inden for rimelig tid, har kunden ikke krav på erstatning. Såfremt en mangel først meddeles AlfA Travel A/S efter hjemkomst, fortabes retten til at gøre indsigels.
Krav om erstatning fordrer, at kunden har skriftlig dokumentation for, at der er gjort opmærksom på mangler hos hotel eller transportør.
En evt. reklamation skal være AlfA Travel A/S i hænde senest 14 dage efter hjemkomsten. I modsat fald fortabes retten til at gøre indsigelse.
 
Ansvarsbegrænsninger
AlfA Travel A/S ansvar for person- og tingskade er begrænset til de erstatningsbeløb, der er fastsat i de internationale konventioner, som bl.a. international flytransport – begrænset i henhold til Warszawa-konventionen. Internationale togtransporter – DOTF/CIF konventionen. Internationale skibstransporter – Athen konventionen
 
Bagage
Det er kundens ansvar at være forsikret i tilfælde af tyveri, mistet eller beskadiget
bagage. Desuden påhviler det den enkelte deltager at sikre sin egen bagage ved transfer
og bus- eller togskifte.
 
Rejseforsikring
Det påhviler deltagerne selv at være tilstrækkeligt forsikringsdækket til lægebehandling, tandlæge, sygehusophold og evt. tilkaldelse/sygeledsagelse og hjemtransport.
Vi anbefaler at der tegnes rejseforsikring – dette er vigtigere end nogensinde, idet rejsesygeforsikringen på det gule sygesikringskort er afskaffet for udenlandsrejser. Som tidligere er du heller ikke dækket for evt. hjemtransport. Det blå EU-sygesikringskort afløser det gule, men med det blå kort sidestilles du med borgerne i pågældende land du rejser til. Ved rejser til lande uden for EU/EØS området, gælder det blå EU-sygesikringskort ikke. Det betyder at rejsende til fx Tyrkiet skal sørge for at tegne en privat rejseforsikring.
 
Glemte sager
Der vil blive opkrævet et ekspeditionsgebyr på kr. 100,- pr. sag samt udgift til porto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rejseforeningen Italiensk forum tilbyder rundrejser i Italien - Toscana, Umbrien, Veneto, Rom, Sardinien, Sicilien m.m., kurser i akvarelmaling, tegning, sprog, foredrag, rundvisninger, middage, vinsmagninger samt en række medlemsfordele.

Powered by Website Baker